Bel: 050 55 306 35

Veiligheid is soms heel eenvoudig

Veiligheid is soms heel eenvoudig

Soms kan het heel eenvoudig zijn om de veiligheid te verhogen:

Door simpelweg de handleuning vast te houden bij het traplopen.

Of

Degene die moet bellen in de auto plaats te laten nemen op de bijrijdersstoel en zich laten rijden door z’n collega.

Vaak is de veiligheid op een eenvoudige manier te verhogen en daarmee ongevallen te voorkomen. Vergelijk het met het plukken van de laaghangende kersen in een kersenboom.

Kijk ook eens naar jouw werkzaamheden of binnen je bedrijf en onderzoek of er laaghangend fruit te oogsten is. Het hoeft niet altijd zo ingewikkeld.

Onduidelijkheid over CE markering

CE logo

Afgelopen week is CE markering in het nieuws geweest bij Radar:

Een manderijnnetje zou CE kunnen krijgen op basis van informatie van een bekkenbodemmatje

http://www.europa-nu.nl/id/vjpcgs60ahxo/nieuws/radar_europese_ce_markering_wordt_te?ctx=vh6ukzb3nnt0

Tijdens het geven van een VCA opleiding gisteren kwam deze actualiteit ook naar voren en er bestaat veel onduidelijkheid over. Hier een korte toelichting over het onderwerp CE markering of is het nou toch een CE keurmerk?

CE markering is geen keurmerk maar bevordert de vrije handel binnen de lidstaten en verhoogt de veiligheid bij het gebruik van de producten.

CE staat voor Conformité Européenne, wat betekent overeenstemming met de Europese regels.

Met CE toont een producent aan dat het product voldoet aan de Europese eisen op het gebied van veiligheid en gebruik. Daarom wordt het een CE markering genoemd en is verplicht voor alle Europese bedrijven die zich bezighouden met de productie van allerlei verschillende producten, van een eenvoudige afstandsbediening, een medisch hulpmiddel tot en met een complexe machine of installatie.

“Het onderzoeken van de conformiteit met de regelgeving voor CE-markering is grotendeels zelfcertificering.

Dit houdt in dat de producent of importeur eventueel benodigde metingen en onderzoeken zelf uit moet voeren of ervoor mag kiezen deze metingen uit te besteden bij een instituut naar zijn keuze zoals TÜV, Kiwa, Decra etc.

Omdat CE wordt verward met een keurmerk wordt er van uitgegaan dat het procuct door een onafhankeijke partij wordt gekeurd. Dat is dus niet zo. Het is soms zo dat het niet eens mogelijk is om een product te keuren.

Al met al is CE markering een nuttige zaak omdat een producent zo wordt gedwongen om goed na te denken over de gevaren die met het product samenhangen tot een minimum te beperken. Gebeurt er dan toch wat tijdens het normale gebruik van het product dan is de producent aansprakelijk. Dus producenten zullen dus heus niet zo snel zonder goed na te denken er een CE markering op aanbrengen.

Voorkomen is beter dan genezen

Onveilige handelingen dan wel onveilige situaties gaan vooraf aan een arbeidsongeval.

Op één dodelijk ongeval gaan 30.000 onveilige handelingen of situaties aan vooraf.

Focus daarom op onveilige handelingen en onveilige situaties om ongevallen te voorkomen.

Pas Laatste Minuut Risico Analyse toe.

Voer werkplek inspecties uit.

Observeer als leidinggevende het gedrag van werknemers.

Registreer alle onveilige handelingen en onveilige situaties, trek hier lering uit om zo arbeidsongevallen te voorkomen.

Bel: 050 55 306 35

X
X