Bel: 050 55 306 35

KAM Management

Combineer de onderdelen van het KAM managementsysteem in één zorgsysteem.

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is voornamelijk gericht op de relatie tussen leverancier (van producten en diensten) en afnemer. Wij kunnen u onder andere van dienst zijn bij kwaliteitssystemen in de industriële, bouw- en overige dienstverlening en gezondheidszorg:

 • Opzetten en onderhouden kwaliteitssystemen inclusief interne audits: ISO 9001, VCU (uitzendbureau’s), SC-530 (asbestsanering), SVMS-007 (sloop),  HKZ (zorginstellingen), NEN 7510 (informatiebeveiliging in de zorg)
 • Begeleiding tijdens externe auditing door certificerende instanties
 • Workshops invoeren kwaliteitssystemen (voor kwaliteitscoördinatoren)
 • Workshop interne auditing
 • Workshop kwaliteitsbewustwording (total quality management)
 • Workshop procesindicatoren.

Arbeidsomstandigheden (Arbozorg)

Goede arbeidsomstandigheden hebben als doel om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen. Wij helpen u graag met:

 • Opzetten en onderhouden Arbo zorgsystemen (zoals VCA) inclusief interne auditing
 • Uitvoeren of ondersteuning bij Risico Inventarisatie en Evaluaties (RI&E) inclusief toetsing
 • Verrichten arbeidshygiënische metingen (geluid, licht, trillingen en klimaat)
 • Inrichten bedrijfsnoodorganisatie: bedrijfsnoodplan / ontruimingsplan / aanvalsplan.

Milieuzorg

Bij milieuzorg gaat het om de relatie tussen de omgeving en bedrijven. Wij kunnen u van dienst zijn bij:

 • Opzetten en onderhouden Milieuzorgsystemen (ISO 14001) inclusief interne auditing
 • Ondersteuning bij de Wet Milieubeheer (Wm)
 • Toepassing van BREF
 • Milieueffectrapportages (MER)

Wilt u meer weten over advisering met betrekking tot KAM Management, projectbegeleiding en werktuigbouwkunde? Aarzel niet een neem contact met ons op via 050 553 06 35.

Bel: 050 55 306 35

X
X