Bel: 050 55 306 35

VCA-opleidingen

Bij het volgen van de veiligheidsopleiding VCA krijgt een VCA training en examen bij AdvRo Opleidingen / Safetytraining.nl een praktische invulling. Samen met je worden de groepsgrootte, de locatie en de lestijden bepaald. Het is ook mogelijk om de opleiding in de avonduren te volgen. Je kunt de opleiding volgen op onze eigen locatie in Groningen of op uw eigen locatie, zie hiervoor de agenda onderaan op de homepage. Het VCA-opleidingsprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

Basis Veiligheid

De opleiding is bedoeld voor uitvoerende medewerkers van VCA gecertificeerde bedrijven. Ook voor medewerkers van overige bedrijven is het een zinvolle opleiding omdat de kennis en bewustwording van veiligheidsrisico’s wordt vergroot. Werkzaamheden kunnen zodoende op een veilige en gezonde wijze worden uitgevoerd.

De opleiding behandelt de Arbowetgeving, het begrip risico, ongevallen, preventie en veiligheid, het omgaan met gevaarlijke stoffen, het brand- en explosiegevaar, het werken in besloten ruimten, het gebruik van gereedschapsmachines en gereedschappen, het hijsen en tillen, het werken op hoogte en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden

Deze VCA opleiding en bijbehorend VCA examen is bedoeld voor leidinggevenden zoals directie, uitvoerder, (meewerkend) voorman en projectleider van gecertificeerde bedrijven, en ZZP’ers. Het doel van de opleiding is om de kennis te vergroten, zodat leidinggevenden weten hoe zij medewerkers kunnen motiveren om werkzaamheden op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren. Hiervoor is deze veiligheidsopleiding bedoeld.

De opleiding behandelt onder andere de Arbo- en overige relevante wetgeving, ergonomie, ontstaan van ongevallen, bevorderen van veilig werken, veiligheidsprocedures, taak-risico-analyses, bedrijfsnoodplan, gevaren bronnen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden

Voor intercedenten en leidinggevenden van VCU gecertificeerde uitzend- en detacheringbureaus is een speciale opleiding ontwikkeld. De inhoud komt grotendeels overeen met Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden, de zogenaamde VOL-VCA opleiding en bijbehorend examen.

VCA diploma

Alle VCA opleidingen worden afgesloten met een beeldscherm (CBT) examen dat door een erkend examenbureau wordt afgenomen volgens het CCvD-VCA reglement. Dit diploma kan ook een belangrijk bewijs zijn richting de Inspectie SZW. Registratie van de behaalde opleiding vindt plaats in de centrale gegevensbank van het SSVV (www.vcainfra.nl). Het diploma is 10 jaar geldig.

Om je aan te melden voor een VCA- of VIL VCU examen of één van de verschillende VCA- of VIL VCU training(en) ga naar de agenda onderaan op de homepage.

 Wil je ook je VCA diploma behalen? Neem contact met ons op via 050 55 306 35 of meld je aan via de agenda onderaan op de homepage.

Bel: 050 55 306 35

X
X