Bel: 050 55 306 35

Voorkomen is beter dan genezen

Onveilige handelingen dan wel onveilige situaties gaan vooraf aan een arbeidsongeval.

Op één dodelijk ongeval gaan 30.000 onveilige handelingen of situaties aan vooraf.

Focus daarom op onveilige handelingen en onveilige situaties om ongevallen te voorkomen.

Pas Laatste Minuut Risico Analyse toe.

Voer werkplek inspecties uit.

Observeer als leidinggevende het gedrag van werknemers.

Registreer alle onveilige handelingen en onveilige situaties, trek hier lering uit om zo arbeidsongevallen te voorkomen.

Bel: 050 55 306 35

X
X